نمایندگان کشورمان از فردا به مصاف رقبای خود می روند

در ادامه رقابتهای ورزشکاران کشورمان در پنجمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی ویتنام، بعد از دو روز مسابقه نداشتن، نمایندگان کشورمان از فردا بمصاف رقبای خود می روند.