آغاز عملیات تعمیرات سالانه در واحدهای نیروگاه کارون۳

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون ۳ از آغاز عملیات دوره‌ای تعییرات سالانه واحدهای نیروگاه خبر داد.