تصویربرداری همزمان دو اپیزود سریال «دیوار شیشه‌ای»