دایی: مشکلی پیش نیاید فینالیست جام حذفی خواهیم بود