ماجرای میانجیگری عراق بین ایران و عربستان چه بود؟

بی بی سی مدعی است عراق می‌خواهد برای افزایش بهای نفت بین ایران و عربستان میانجیگری کند.