نتایج تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب در خصوص سقوط هواپیمای ام اچ-۱۷ مالزی اعلام شد

دادستان ارشد تیم تحقیق درباره سرنگونی هواپیما ام اچ-۱۷ مالزی در اوکراین، درباره نتایج تحقیقات دو ساله این تیم، گزارش داد.