نتایج تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب در خصوص سقوط هواپیمای ام اچ-۱۷ مالزی اعلام شد