اولین سمپوزیوم حفظ باروری هنگام سرطان/ نازایی متاثر از شیمی‌درمانی و رادیوتراپی است

تحقیقات نشان می‌دهد احتمال ناباروری در میان افراد مبتلا به تومور بیضه و تخمدان و رحم در مقایسه با سایر تومورها بیشتر است.