یگان‌های پیاده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از مقابل جایگاه رژه رفتند

یگان‌های پیاده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از مقابل جایگاه بارگاه ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) رژه رفتند.