یگان‌های پیاده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از مقابل جایگاه رژه رفتند