موشک های بالستیک و دوربرد سپاه از مقابل جایگاه رژه رفتند/ اولین حضور موشک «عماد»

انواع سامانه‌های موشکی هوافضای سپاه در رژه ۳۱ شهریور تهران رژه رفتند.