اسلام‌آباد برنامه‌های هسته‌ای خود را متوقف نمی‌کند

نماینده پاکستان در سازمان ملل گفت: اسلام‌آباد توقف برنامه‌های هسته‌ای را نمی‌پذیرد و آمریکا باید همان تقاضایی که از ما دارد از هند نیز داشته باشد.