تراکتور و دهمین بازی متوالی بدون شکست

تیم تراکتورسازی در ۱۰ بازی گذشته خود در لیگ برتر شکست نخورده است.