دیدار آجورلو با خانواده هوادار مرحوم تراکتور

مدیرعامل تیم تراکتورسازی با خانواده هوادار مرحوم این این باشگاه دیدار کرد.