مهلت شرکت در جشنواره مطبوعاتی انجمن صنفی خبرنگاران ایران تمدید شد

دبیر نخستین جشنواره مطبوعاتی انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران از تمدید مهلت ارسال آثار به این جشنواره خبر داد.