انتقاد نصیریان از اشتباه تاریخی رژیم پهلوی

نخستین جشنواره پرده‌خوانی و نقالی غدیر با تجلیل از خانواده شهدا و بزرگداشت نقالان و پرده‌خوانان کشور به کار خود پایان داد.