اپل بزودی نقص امنیتی آیتونز در iOS 10 را برطرف می کند