اعلام نتایج نهایی دکترای تخصصی به هفته آینده موکول شد

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی از به تاخیر افتادن اعلام نتایج نهایی دکترای تخصصی پزشکی خبر داد.