داربی اصفهانی‌ها در لیگ بانوان!

هفته دوم لیگ بانوان روزهای جمعه و شنبه در شهرهای مختلف برگزار می شود.