بزرگداشت مقام مرحوم حاج رضا انصاریان برگزار می‌شود

در راستای تجلیل از خادمان فرهنگ عاشورایی، مراسم بزرگداشت مقام مرحوم حاج رضا انصاریان، ذاکر با اخلاص اهل بیت و نغمه خوان صلوات خاصه رضوی برگزار می شود.