کفاشیان در رویای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸/ باید قدر جام جهانی قطر را بدانیم!