گولن: همواره اسلام سیاسی را رد کرد‌ه‌ام/ اردوغان تروریست است

مخالف ترکیه‌ای که اردوغان وی را مسئول کودتای نافرجام در کشورش می‌داند هر گونه ترور را محکوم کرده و با اشاره به رئیس جمهور ترکیه گفت: کسی که دیگران را با وجود اینکه موعظه به صلح می‌کنند تروریست می‌نامد خودش یک تروریست است.