گولن: همواره اسلام سیاسی را رد کرد‌ه‌ام/ اردوغان تروریست است