شهرداری ۶۰ درصد از سهام فروشگاه شهروند را واگذار کرده است

معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران گفت: در حال حاضر ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان شهرداری بدهکار است که تا پایان سال ۹۵ این رقم قابل تسویه است.