حمله جنگنده‌های سعودی به مناطق مسکونی یمن

http://www.taghribnews.com/images/docs/files/000246/nf00246183-1.flv