اصفهان در بین ۵۰ منطقه گردشگری جهان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری ایمنا، مجله گردشگری تراولر تصاویری از ۵۰ منطقه زیبای گردشگری در جهان را منتشر کرد و در بین آنها اصفهان نیز از شهرهای برگزیده به شمار می رود. در بین ۵۰ منطقه گردشگری و زیبای دنیا نام کشورهای ایتالیا، چین، ترکیه، فرانسه، امریکا، افریقای جنوبی، آرژانتین، استرالیا، اسپانیا و عمان به چشم […]