مراسم ختم برادرزاده ناطق نوری در مسجد امیرالمومنین تهران برگزار شد