جای خالی بنا در تیم ملی کشتی فرنگی احساس خواهد شد/ امیدوارم به اشکانی زمان بدهند

نایب رئیس پیشین فدراسیون کشتی گفت: بنا در ۱۰ ماه گذشته، زمان کمی در اختیار داشت اما با کسب ۲ مدال برنز، کار بسیار بزرگ و ارزشمندی انجام داد.