محمود عباس برای خانواده پرز پیام تسلیت فرستاد

در پی درگذشت شیمون پرز، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پیام تسلیتی را برای خانواده وی فرستاد.