خداحافظی ویژه یحیی با شاگردانش (عکس)

سرمربی کنار رفته ذوب آهنی‌ها با انتشار تصویر جالبی در صفحه اجتماعی خود از شاگردان تقدیر و تشکر کرد.