سخنگوی وزارت خارجه: فرانسه یکی از علل بحران سوریه است

سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجۀ فرانسه، گفت پاریس خود یکی از علل بروز بحران کنونی در سوریه بوده‌است.