سخنگوی وزارت خارجه: فرانسه یکی از علل بحران سوریه است