تصادف زنجیره‌ای یک کامیون با ۱۰ سواری در بزرگراه بسیج

سرهنگ مرادی علت اصلی تصادف را نقص فنی از ناحیه خودروی کامیون اعلام کرد.