صحبت با تلفن همراه تا ۴ برابر خطر وقوع تصادفات را افزایش می‌دهد

جانشین رئیس پلیس راهور کشور با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۶ هزار نفر در تصادفات کشته شده‌اند، گفت: استفاده از تلفن همراه تا ۱۱ برابر خطر تصادفات را افزایش می‌دهد.