شهر آفتاب و شهروند را نخواستیم/ به بانک مرکزی هم نامه زدیم

مدیرعامل بانک شهر با تأکید براینکه این بانک تمایلی به دریافت فروشگاه شهروند و شهرآفتاب ندارد، گفت: ولی برای وصول مطالبات‌مان چاره ای جز این نداریم.