آموزش Codeigniter – جلسه ششم: روش درج اطلاعات جدید در دیتابیس