بازداشت یک عنصر داعشی در اسپانیا + فیلم

فیلمی از بازداشت یک عنصر داعشی در اسپانیا را مشاهده می‌کنید.