مشکلات روابط بانکی ایران و آلمان حل نشد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان با بیان اینکه موانع برای سرمایه‌گذاری در ایران باید برداشته شود، گفت: ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری و موضوع مالیات از مشکلات سرمایه‌گذاران آلمانی در ایران است.