نیویورک تایمز: روایت توافق هسته‌ای ایران از دید یک نویسنده آمریکایی

یک نویسنده آمریکایی با انتشار گزارشی در خصوص توافق هسته‌ای، به بررسی تأثیرات آن در سطح جهان پرداخته است.