نیویورک تایمز: روایت توافق هسته‌ای ایران از دید یک نویسنده آمریکایی