در مصاحبه با خبرنگاران/ خامس: تساوی برابر دورتموند ناعادلانه بود