بازداشت ده ها فلسطینی

نظامیان صهیونیست دست کم ۳۹ فلسطینی از جمله یکی از نمایندگان شورای قانونگذاری ( پارلمان فلسطین) را در مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن بازداشت کردند.۱۶:۱۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر