پرسپولیسی ها در تدارک برپایی مراسم مرحوم هادی نوروزی

برخی از اعضای باشگاه پرسپولیس برای تدارک مراسم سالگرد درگذشت کاپیتان فقید پرسپولیس راهی کپورچال شدند.