اوباما در لباس قبیله +عکس

در این تصویر باراک اوباما را با لباس و کلاه سنتی بومیان آمریکایی و در کنفرانس ملل قبیله ای در کاخ سفید مشاهده می کنید.