حریم هوایی فرودگاه دبی چرا مسدود شد؟!

حریم هوایی فرودگاه دبی صبح امروز با پرواز یک پهباد ناشناس بر فراز آن، به مدت تقریبا نیم ساعت مسدود شد.