استقبال کنندگان از روحانی چه بلایی بر سر چمن ورزشگاه قزوین آوردند +عکس

ورزشگاه شهید رجایی شهر قزوین صبح امروز میزبان دکتر حسن روحانی، رییس جمهور بود.