استقبال کنندگان از روحانی چه بلایی بر سر چمن ورزشگاه قزوین آوردند +عکس