آمریکا درخواست العبادی را پذیرفت

نخست‌وزیر عراق گفت وی برای عملیات موصل از آمریکا درخواست مربیان و مستشاران نظامی بیشتر کرده است.