روحانی: جهان به دنبال تعامل با ایران است

رئیس‌جمهور ایران می‌گوید جهان به دنبال تعامل با ایران است.