باید بر تقویت بنیه دفاعی و آمادگی عملیاتی خود بیفزاییم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: در بخش های دفاعی و نظامی باید به اندازه ای پیشرفت داشته باشیم که همواره ما را در موضع بازدارندگی قرار داده و از هرگونه تهدید و حمله پیشگیری کند.۱۶:۱۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر